Palokunnan operatiivisesta toiminnasta vastaa hälytysosasto. Hälytysosasto koostuu noin 40 hyvin koulutetusta vapaaehtoisesta henkilöstä. Pelastus- ja sammutustehtävissä vaaditaan hyvää kuntoa ja laaja-alaista osaamista, jota ylläpidetään viikottaisella harjoittelulla. Hälytysosasto harjoittelee torstai-iltaisin vuosittain laadittavan koulutussuunnitelman mukaisesti. Harjoituksissa aiheina on kaikkea perustaidoista alueen riskikohteisiin tutustumisiin. Monipuolinen harjoittelu tukee jäsenten osaamisen laajentamista.

 

Hälytyksiin pääsyn edellytyksenä on 18-vuoden ikä, normaali terveydentila ja suoritettu sammutustyökurssi. Tarjolla on lisäksi lukuisia eri kursseja, joista osa on hyvinkin laajoja. Osaston jäsenet hälytetään GSM-hälytyksellä ja saavuttuaan paloasemalle saavat sijoituspaikan hälytetyssä yksikössä. Tilannepaikalla he toimivat oman yksikönjohtajansa alaisuudessa.

 

Kaarinan VPK suorittaa vuosittain 60-80 hälytystä Varsinais-Suomen maakunnan alueella. Toiminta perustuu Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen kanssa tehtyyn sopimukseen. Hälytys ei katso aikaa tai paikkaa, jolloin hälytyksiin lähdetään usein kotisängystä, harrastuksista tai työpaikalta. Palokuntaharrastus vaatii omistautumista ja omaehtoista harjoittelua.

 

Päällystöpäivystys ja yhteystiedot

Kaarinan VPK:n päällystön jäsenet (päällikkö, varapäällikkö, koulutuspäälliköt ja yksikönjohtajat) toimivat kukin viikkovuoroin päällystöpäivystäjänä. Tämän tehtävä on vastata palokunnan juoksevista asioista ja huolehtia hälytysvalmiudesta ja talkootöistä. Päällystöpäivystäjältä voit kysyä esim. salimme vuokraamisesta kokouskäyttöön.

 

Kaarinan VPK:n päällystöpäivystäjä: 0400 684 424

Palokunnan päällikkö: Pekka Koskinen, puh. 040 673 8777

Hallituksen puheenjohtaja: Jari Hyötilä, puh. 050 082 3586