Erikoistuminen vesihuoltoon

Olemme erikoistuneet yhdessä Kuusiston VPK:n kanssa vesihuoltotoimintaan. Yhdessä muodostamaamme ryhmää kutsutaan vesihuoltoryhmäksi. Vastaamme tilannepaikan sammutusveden veden riittävyydestä tavoitteena katkeamaton vesivirta.

Sammutusveden riittävyyden lisäksi vesihuoltoryhmä suorittaa veden siirtoja pois tilannepaikoilta esimerkiksi tulva- ja haaksirikkotilanteissa. Vesihuolto vastealueena on koko Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen alue. Toiminta on vakinaistettu vuonna 2007 ja se on saanut palosuojelurahaston innovaatiopalkinnon vuonna 2009.