Veteraaniosasto koostuu jäsenistä, jotka ikänsä vuoksi eivät enää pysty osallistumaan operatiivisen toimintaan hälytysosastossa. Osastolla on tärkeä rooli yhdistyksen omistaman kiinteistön ylläpidossa ja hoidossa. Osaston jäsenet tukevat myös mm nuoriso-osaston toimintaa leirien järjestelyissä ja vastuuhenkilöinä.

 

Veteraanien toimintaan liittyy läheisesti myös osaston jäsenille kohdistetut virkistystapahtumat, osallistumiset vuosittain läänin Pelastusliiton järjestämille Veteraanipäiville, laivamatkat ja tutustumiskäynnit maakuntaan. Vuosien varrella syntyneitä ystävyyssuhteita eri alueiden palokuntiin pidetään myöskin yllä vastavuoroisesti tehtävien vierailujen muodossa.